Patio – Patrycja Gołza

Tel. +48 697 176 068

Urbanistyka, Poznań

Projekt koncepcyjny – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Obszar Zagórze, Poznań